Sveiki gerbiamieji. Artėja II-oji tarptautinė LKLTA konferencija

Sveiki Gerbiamieji, 

Kviečiame pasižymėti kalendoriuose datą mūsų Asociacijos metiniam renginiui –  tarptautinei konferencijai „Fundamentiniai ir taikomieji kamieninių ląstelių tyrimai: naujausios tendencijos ir perspektyvos“, kuri vyks šių metų rugsėjo 16 dieną. Konferenciją organizuoja VMTI Inovatyvios medicinos centras ir Lietuvos kamieninių ląstelių tyrėjų asociacija, ji vyks naujajame Jungtiniame Inovatyvios medicinos centre (Santariškių 5, Vilnius). Renginys vyks anglų kalba, jis bus nemokamas Asociacijos nariams ir stojantiems į Asociaciją.

Kartu surengsime ir visuotinį asociacijos narių susirinkimą.

Pranešimus skaitys lektoriai iš Linčiopingo Universiteto (Švedija), Eseno Universitetinės ligoninės (Vokietija), VULSK Hematologijos, onkologijos ir tranfuziologijos centro, Jungtinio gyvybės mokslų centro, Nacionalinio vėžio instituto.

Renginys jau tampa kasmetiniu ir maloniu įvykiu. Kviečiame dalyvauti ir jau dabar suplanuoti konferencijai laiką.

Registraciją vykdysime rugpjūčio mėnesį.

 

Preliminari programa:

 

 

II-oji tarptautinė konferencija

Fundamentiniai ir taikomieji kamieninių ląstelių tyrimai: naujausios tendencijos ir perspektyvos

Valstybinis mokslinių tyrimų institutas Inovatyvios medicinos centras

Santariškių g. 5

 Vilnius, 2016-09-16

9:00 – Registracija, kava.

9:30 – Visuotinis LKLTA susirinkimas, einamieji klausimai, ataskaitos.

10:30 – Dr. Karl-Eric Magnusson (Linčiopingo Universitetas, Švedija): “The importance of stem  cell research and an institutional  focus”.

11:00 – Dr. May Grifftih (Linčiopingo Universitetas, Švedija): “Biomimetic materials for enhancing stem cell-based therapies”.

11:45 – Dr. Bernd Giebel (Eseno universitetinė ligoninė, Vokietija): “Mesenchymal stem cell-derived extracellular vesicles, a potential new tool in regenerative medicine”.

12:30 – Pietūs.

14:00 – Dr. Adomas Bukauskas (VULSK Hematologijos, onkologijos ir tranfuziologijos centras): “Mesenchymal stromal cell infusion for steroid refractory graft versus host disease management / Steroidams atsparios transplantato prieš šeiminininką ligos gydymas mezenchiminėmis ląstelėmis”.

14:30 – Dr. Rūta Navakauskienė (Jungtinis gyvybės mokslų centras): “Human amniotic fluid derived mesenchymal stem cells – insights and perspectives/ Žmogaus vaisiaus vandenų mezenchiminės kamieninės ląstelės – įžvalgos ir perspektyvos”.

15:00 – Dr. Kęstutis Sužiedėlis (Nacionalinis vėžio institutas): “Induced pluripotent cells in cancer research/Indukuotos pliuripotentinės ląstelės vėžinių ląstelių savybių tyrimuose”.

15:30 – Dr. Eiva Bernotienė (Valstybinis mokslinių tyrimų institutas Inovatyvios medicinos centras): “Application of mesenchymal stem cells for the development of biological cardiac pacemaker/Mezenchiminių kamieninių ląstelių panaudojimas kuriant biologinį širdies stimuliatorių”.

16:00 – Dr. Augustas Pivoriūnas (Valstybinis mokslinių tyrimų institutas Inovatyvios medicinos centras): “Neuroprotective properties of stem cells derived from human exfoliated deciduous teeth/Neuroprotekcinės žmogaus pieninio danties pulpos kamieninių ląstelių savybės”

16:30 – Konferencijos uždarymas. Šventinis banketas.

 

 

 Iki susitikimo!

 

LKLTA Vadovas Augustas Pivoriūnas

LKLTA Valdybos pirmininkė Rūta Aldonytė