Trumpai

Asociacijos tikslas ir uždaviniai

Lietuvos kamieninių ląstelių tyrėjų asociacijos tikslas – skatinti, vystyti ir organizuoti įvairių specialybių mokslininkų ir gydytojų veiklą plėtojant fundamentinius ir taikomuosius kamieninių ląstelių tyrimus Lietuvoje.

Numatytam tikslui pasiekti iškėlėme šiuos uždavinius:

  • Propaguoti mokslo pasiekimus kamieninių ląstelių tyrimų ir regeneracinės medicinos srityse.
  • Koordinuoti Asociacijos narių profesinės kvalifikacijos tobulinimą.
  • Organizuoti Asociacijos narių susirinkimus, vietines ir tarptautines konferencijas, vasaros mokyklas, seminarus, pasitarimus, simpoziumus.
  • Vykdyti švietimo veiklą informuojant Lietuvos gyventojus apie naujausias tendencijas kamieninių ląstelių tyrimų ir regeneracinės medicinos srityse.
  • Esant reikalui aktyviai dalyvauti kuriant ir vystant kamieninių ląstelių ir regeneracinės medicinos teisinio reglamentavimo principus.
  • Plėtoti tarptautinį bendradarbiavimą, ryšius su kitomis Lietuvos ir užsienio šalių visuomeninėmis organizacijomis bei mokslo institucijomis.
  • Atstovauti Lietuvą tarptautinėse kamieninių ląstelių tyrėjų organizacijose.