Vilniuje susibūrė Lietuvos Kamieninių Ląstelių Tyrėjų Asociacija – LKLTA

Šiuo metu Lietuvoje kamieninių ląstelių tyrimų srityje situacija nuolat keičiasi – vis daugėja tyrėjų ir projektų, institucijų ir visuomenės dėmesio, tačiau trūksta bendradarbiavimo ir bendravimo. Reikalingi veiksniai padedantys suburti, vienyti, bei įgalinti keistis patirtimi Lietuvos ir kaimyninių šalių mokslininkus/tyrėjus, dirbančius  kamieninių ląstelių srityje. Burdamiesi į Asociaciją išsakome mus vienijančius veiksnius ir problematiką. Svarbiausia – trūksta bendradarbiavimo tarp institucijų, mokslininkų grupių ir pavienių mokslininkų, t.y. tam skirtų priemonių, erdvės ir paskatų. Šalyje telkiasi vis daugiau tarptautinio lygio kamieninių ląstelių tyrimus vykdančių mokslininkų, ir šį potencialą reikia išnaudoti, t.y. skatinti bendradarbiavimą, išvengti neproduktyvios konkurencijos, keistis informacija ir problemomis. Kamieninių ląstelių tyrimų sritis yra labai dinamiška, ją nuolat veikia proveržiai chemijos, fizikos, biologijos ir bioinžinerijos moksluose, todėl yra labai svarbu organizuoti nuolatinę virtualią diskusiją, periodinius renginius, kur galėtume apžvelgti ir pristatyti vieni kitiems pagrindines tendencijas. Taip pat svarbu laiku spręsti etikos, klinikinių tyrimų organizavimo, patentavimo, licenzijavimo, komercinimo klausimus…

asociacija1

Taigi, po steigiamojo susirinkimo Lietuvos kamieninių ląstelių tyrėjų asociacija (LKLTA) buvo įregistruota juridinių asmenų registre šių metų sausio 23 dieną (kodas 303550511). Prieš tai vykusiame susirinkime buvo apsispręsta dėl Asociacijos poreikio, valdymo formos, išrinktas Vadovas ir Valdyba. Vadovu žymia balsų dauguma išrinktas dr. A. Pivoriūnas (VMTI Inovatyvios Medicinos Centras). Valdybos sudėtis patvirtinta po diskusijų ir rinkimų.

Valdybos pirmininkė:

  1. Rūta Aldonytė (Inovatyvios Medicinos Centras),

Valdybos nariai:

  1. Daiva Baltriukienė (VU Biochemijos Institutas)
  2. Arvydas Ūsas (LSMU)
  3. Algirdas Žiogas (Inovatyvios Medicinos Centras/Biotechfarma)
  4. Mindaugas Stoškus (Santariškių Klinikos).

Buvo balsuojama dėl nario mokesčio ir kitų aktualių klausimų.

Steigiamajame susirinkime dalyvavo ir Asociaciją įsteigė 46 asmenys (iš jų 2 juridiniai).

 

2015 metų vasario 3 d. įvyko pirmasis Valdybos posėdis, numatyti artimiausi tikslai ir uždaviniai, suplanuoti darbai.

valdyba

Tarp jų: Asociacijos internetinio puslapio kūrimas, paramos Asociacijos veikloms paieška, kasmetinio renginio inicijavimas, ryšių su kaimyninių ir Europos šalių giminingomis organizacijomis užmezgimas ir puoselėjimas.

 

Daugiau informacijos apie asociaciją rasite skyriuje “Apie”.